Förändringar i parkeringszonerna från och med 15/9

17sep

Magasinområdet som varit vit zon blir nu blå, maxtid 4 timmar. Även Gävle Strand byter färg och blir gul medan en del av Redargatan blir blå. Detta innebär också en förändrad taxa.

För mer information gällande zoner och taxa: http://gavleparkering.se/Parkera-i-Gavle/Parkeringsavgifter/

Sidan uppdaterades senast 17 september 2019