Tillfälligt parkeringstillstånd

Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas i strid mot lokala trafikföreskrifter gällande förbudet att parkera.

Ansökan

Ansökan görs via telefon till vår kundservice, 026-17 82 80. Parkeringsdispens kan inte utfärdas på Drottninggatan, Stortorget och Södermalmstorg, där utfärdar Livsmiljö dispenser.   

Sidan uppdaterades senast 16 juli 2019