Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att...

  • skapa ett tillgängligt och trafiksäkert Gävle vad avser parkeringar för bilar och cyklar
  • bedriva parkeringsövervakning i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy

Sidan uppdaterades senast 16 juli 2019