Furuviks pendlarparkering

Gävle Parkeringsservice har i uppdrag av Gävle kommun att hyra ut platser på Furuviks pendlarparkering. Parkeringen ligger i nära anslutning till tågstationen och är därför perfekt för dig som pendlar med tåg.

På Furuviks pendlarparkering finns parkeringsplats för rörelsehindrade, laddplats för elbil och cykelparkering. Från och med 1 februari 2019 kan du hyra parkeringsplatser, förhyrd eller rörlig plats. Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller parkerar på laddplats för elbil parkerar avgiftsfritt utan tillstånd från oss.

Förhyrd plats

Förhyrd plats innebär att du kan hyra en parkeringsplats avsedd endast för dig. I förhyrd plats ingår uttag för motorvärmare. El ingår i priset.  Antalet förhyrda platser är begränsat.

Avgiften för förhyrd plats är 300 kronor per månad, inklusive moms.

Du kan anmäla två registreringsnummer per förhyrd plats. Du ansöker om förhyrd plats genom vår webbtjänst för parkeringsavtal.  Tänk på att läsa igenom villkoren innan du skickar in din ansökan. Du kommer att få ett hyreskontrakt skickat till dig.

Rörlig plats

Rörlig plats innebär att du får parkera på de platser som inte är förhyrda. På rörlig plats finns ingen platsgaranti, utan du parkerar i mån av plats. Motorvärmare ingår inte i rörlig plats.

Avgiften är 300 kronor per kalenderår, inklusive moms. Det innebär att oavsett vilken månad du ansöker om parkering,  betalar du för hela 2019.

Du kan endast ha ett registreringsnummer per rörlig plats.

Du ansöker om rörlig plats genom vår webbtjänst för parkeringsavtal. Tänk på att läsa igenom villkoren innan du skickar in din ansökan.

Digitala tillstånd

Vi registrerar både förhyrda och rörliga platser digitalt. Det innebär att du inte får något fysiskt tillstånd att sätta i vindrutan utan parkeringsvakten kontrollerar istället fordonets registreringsnummer.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en kalendermånad. Vi behöver din uppsägning senast sista dagen i månaden före ditt tillstånd går ut.

Alla uppsägningar måste ske skriftligt, genom vår blankett för uppsägning.

Sidan uppdaterades senast 16 juli 2019