Avgifter i Gävle

Här kan du läsa mer om parkering- och felparkeringsavgifter.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Gul, blå och vit zon

Vardagar kl. 09.00-18.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Röd zon

Vardagar kl. 09.00-19.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Du får som längst stå 2 timmar på dessa parkeringsplatser.

Avgifter

Röd zon: 15 kronor per timme
Gul zon: 10 kronor per timme
Blå zon:  5 kronor per timme
Vit zon: 2 kronor per timme

Övriga

Vid Gävle Centralstation, busstorget och Fjärran Höjder är parkeringsavgifter obligatoriska, oavsett tidpunkt och dag.

På området Lantmäterietgatan betalar du vardagar kl 07.00-17.00.

Bredvid Polishuset är det blå zon, dock får du max parkera 2 timmar på denna parkering.

På Magasinområdet är det blå zon, dock får du i max parkera i 4 timmar på denna parkering.

Betalning

Parkeringsavgifterna betalar du kontant eller med kort eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering. I vissa biljettautomater kan du även betala med ditt bensinkort.


Överklagan

Om du har fått felparkeringsavgift men anser att du parkerat rätt, då kan du göra en överklagan. Det är Polismyndigheten som tar emot och bedömer din överklagan.

Kontaktuppgifter:

Polismyndigheten
Box 625
801 26 Gävle
Tel. 114 14

Sidan uppdaterades senast 14 oktober 2019