Parkera rätt

Genom att parkera rätt hjälper du till att göra staden säker, trygg och framkomlig. Var alltid noga med att läsa på parkeringsskyltarna när du parkerar så att du inte missar något förbud och därigenom gör en felparkering.

Vad är parkering?

Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare. Uppställningen sker av någon anledning som

  • inte föranleds av trafikförhållandena
  • inte sker för att undvika fara, eller
  • inte sker för på- eller avstigning eller på- eller
    avlastning av gods.

Parkeringsreglerna ser till att vägar, gång- och cykelbanor inte är blockerade. Ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon måste alltid ha en fri väg. En felparkerad bil kan försena transporten en situation där varje minut är dyrbar för att rädda liv.

Parkeringsreglerna ser även till säkerheten för alla oskyddade trafikanter, är en bil som står fel kan skymma sikten och i värsta fall orsaka en trafikolycka. När du väljer en anvisad parkeringsyta i ett garage eller utomhus vet du alltid att du står korrekt parkerad utan fara för dig själv eller någon annan.

Sidan uppdaterades senast 19 februari 2018