Förändring i betalappen för parkering

29aug

Från och med 1/9 2019 kommer EasyPark att ta ut en serviceavgift vid användande av deras tjänst. Kostnaden är 3kr per transaktion. Den totala kostnaden för parkeringen visas som vanligt i appen vid start, förlängning eller stopp.

Användandet av betalkort och mynt som betalningsmedel, på gatumark i Gävle samt på Gävle Parkeringsservice egna parkeringsytor, kommer även fortsättningsvis vara kostnadsneutralt. Inga ytterligare avgifter tillkommer där utöver parkeringsavgiften när du använder någon av våra drygt 120 parkeringsautomater som står uppställda runt om i staden.

Under hösten påbörjas upphandling av digitalt betalsystem då det nuvarande avtalet med Easypark går ut vid årsskiftet 2019/2020.

För mer information gällande betalning och priser: https://easypark.se/help/sv/2905

Sidan uppdaterades senast 7 juni 2021