Nyttoparkeringstillstånd

Gävle Parkeringsservice ansvarar för nyttoparkeringen i Gävle.

Nyttoparkeringstillstånd, ett så kallat nyttokort, är ett tillstånd som kan köpas av företagare eller annan med särskilda behov av att kunna parkera under/i sitt arbete.

Fordonet måste uppfylla något av kraven:

  • Serviceutrustade fordon för uppställning av fordonet i nära anslutning till en tillfällig arbetsplats och som används i betydande omfattning. Fordonet ska vara fast inrett för förvaring av tung eller dyrbar utrustning.
  • Fordon som används för budsärenden och varuleveranser i betydande omfattning.
  • Fordon som används i sjukvårdande och socialvårdande verksamhet.

Poolkort

Nyttokort kan beviljas för flera bilar tillhörande ett och samma företag. Dessa kort benämns poolkort. Poolkortet kan beviljas för upp till tre förutbestämda fordon vars registreringsnummer skrivs in i tillståndet. Observera att endast ett fordon i taget kan använda kortet.

Giltighet

Tillståndet gäller endast för parkering på gatumark inom Gävle kommun vardagar, utom lördagar, 07.00 – 19.00 alternativt dygnet runt alla dagar. Parkering får ske under högst två timmar i följd där parkering är förbjuden, avgiftsfritt i högst två timmar på parkeringsplats där avgift råder eller på tidsbegränsadparkeringsplats i högst 2 timmar.

Parkering får inte ske:

  • i strid mot trafikförordningens bestämmelser
  • i strid mot datumparkeringsbestämmelser
  • reserverat körfält och på busshållplats
  • ändamålsplats samt vändplats
  • på parkeringsplats reserverade för annat fordonsslag, till exempel reserverad plats för rörelsehindrad 
  • på huvudled
  • på torg och gågator

Pris

Ett fordon:

6.000 kr/år för parkering
vardagar 07.00 - 19.00

Ett fordon: 

7.000 kr/år för parkering
alla dagar 00.00 - 24.00

Poolkort: 

8.000 kr/år för parkering
vardagar 07.00 - 19.00

Poolkort:

9.000 kr/år för parkering
alla dagar 00.00 - 24.00

Det går även att köpa för nyttoparkeringskort för en vecka, månad, kvartal och halvår.

Ansök direkt på webben

Ansökan om nyttoparkering på webben 

Ansök via blankett

Ansökan kan även ske skriftligen via ansökningsblanketten som finns under rubriken relaterade dokument.

Sidan uppdaterades senast 1 mars 2023