Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan gör du hos Gävle kommun.

Ansökan

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via e-tjänst på Gävle kommuns hemsida. Du kan även ansöka om tillstånd skriftligen genom att skriva ut en skärskild blankett och skicka til Gävle kommun. På Gävle kommuns hemsida finns mer information om parkeringtillstånd för rörelsehindrade samt blankett för ansökan.Länk till deras hemsida hittar du i menyn till höger. 

Med ett tillstånd för rörelsehindrad får du utöver markerad plats parkera avgiftsfritt på gatumark samt 3 timmar i parkeringsförbudsområde, tänk på att du inte får parkera i vändplats, lastplats, taxiplats, på- och avstigningsplats.

Observera att avgift för parkering kan tillkomma på tomtmark.

Sidan uppdaterades senast 2 september 2021