Parkeringstillstånd

I Gävle finns flera olika typer av parkeringstillstånd att ansöka om.

Detta för att kunna erbjuda Gävlebor och stadens besökare smidiga parkeringsmöjligheter för så många olika typer av fordon, behov och livssituationer som möjligt. Gävle Parkeringsservice tillhandahåller boendeparkering, nytto- och poolkort, personaltillstånd, tillfälliga parkeringstillstånd, tillstånd för rörelsehindrade, parkeringstillstånd på pendlarparkering, natt- och helg tillstånd med mera. Läs mer om olika parkeringstillståndtillstånd i menyn till vänster.

Boendeparkeringstillstånd - Gävle kommun och Gavlegårdarna

Som boende i centrala Gävle har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med ett boendeparkeringstillstånd parkerar du till ett fast månadspris på flera avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrala Gävle. Du kan även ansöka om boendeparkeringstillstånd om du bor i en av Gavlegårdarnas fastigheter.

Personaltillstånd

Du som arbetar på skola eller förskola i Gävle kommun kan via oss ansöka om personaltillstånd. Med ett sådant har du tillstånd att parkera på den parkering din arbetsplats tillhör. Vi övervakar många parkeringar tillhörande förskola- och skolverksamhet och i vår webbportal kan du själv ta reda på om du kan ansöka om personaltillstånd via oss för just din arbetsplats

Tillfälligt parkeringstillstånd

Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas i strid mot lokala trafikföreskrifter gällande förbudet att parkera.

Nyttokort och Poolkort

Nyttoparkeringstillstånd, ett så kallat nyttokort, är ett tillstånd som kan köpas av företagare eller annan med särskilda behov av att kunna parkera under/i sitt arbete.

Mobilitetshuset Briggen

I vårt mobilitetshus Briggen beläget på Gävle Strand har du möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd. Huset har 4 våningsplan - plan 1 utgör en besöksparkering och de tre övre planen är låsta och avsedda för dig som vill ha parkeringstillstånd i huset för ett fast månadspris, kan passa utmärkt för exempelvis boende och verksamma i och kring området. Du har möjlighet att hyra både rörlig och förhyrd/fast parkeringsplats.

Ansökan

Vi tillhandahåller digitala tillstånd samt digital ansökan för dessa via vår webbportal.  Om du inte har tillgång till dator, smartphone eller mobilt bank-id finns en blankett att fylla i här. Handläggningstid är mellan 3-5 arbetsdagar. 

Sidan uppdaterades senast 21 december 2021