Jobba hos oss

Gävle Parkeringsservice AB söker mobilitetsansvarig

Gävle Parkeringsservice AB är ett bolag i Gävle Stadshuskoncernen som ägs av Gävle kommun. Bolagets huvuduppdrag är att äga, uppföra och driva mobilitetsanläggningar samt att i övrigt driva parkeringsrörelse i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy

Då nya bostadsområden planeras blir det allt vanligare att biltrafiken hålls till ett minimum till fördel för gång- och cykeltrafik samt innergårdar med stort inslag av växtlighet så som träd och buskar. Gävle kommun planerar områden utifrån att andra trafikslag än bil skall uppmuntras. Det ska vara enkelt att åka kollektivt eller att välja cykel eller elcykel. För de som inte vill äga sin egen bil kan bilpoolslösningar vara ett alternativ. Gävle Parkeringsservice är delaktig i tidiga planeringsskeden för att ta fram strategier kring framtida parkering- och mobilitetlösningar som ligger i linje med Gävle kommuns par­keringspolicy och övriga styrdokument.

 

I bolagets uppdrag och affärsplan är utveckling av mobilitet och mobila tjänster kopplat till parkering en central del. Vi delar dessa utmaningar med parkeringsbranschen i stort, både nationellt och internationellt. Vi söker nu någon som kan ansvara för att driva mobilitets- och hållbarhetsfrågor för bolagets räkning i en parkeringsbransch som är under stark utveckling. I Gävle Parkeringsservice blir du en viktig del i ett nystartat kommunalt bolag som växer snabbt. Hos oss får du möjligheten att vara med att bygga upp verksamheten och sätta nya processer med det lilla bolagets fördel med korta beslutsvägar och snabba beslut. Du kommer få ett brett kontaktnät inom branschen, framför allt på nationell nivå, men även på europanivå där vi delar samma utmaningar länderna emellan.

Exempel på uppgifter och ansvarsområden:

  • Driva bolagets arbete med att utveckla mobilitet och mobila tjänster
  • Ansvara för och utveckla bolagets koncept för gröna mobilitetsköp
  • Utveckla mobilitetsfrågorna i ett långsiktigt perspektiv samt vara delaktig i samhällsplaneringen och till viss del i exploateringsarbetet
  • Arbeta med hållbarhet, hållbart resande kopplat till parkering
  • Ansvara för och utveckla mobilitetskoncept inom bolagets eget ägda mobilitetsanläggningar
  • Ansvara för att utveckla befintliga parkeringsanläggningar till mobilitetshubbar där alternativa färdsätt uppmuntras
  • Vara bolagets representant i mobilitets- och hållbarhetsfrågor i ett nationellt branschperspektiv samt internt inom Gävle kommunkoncern
  • Medverka i enskilda utvecklingsprojekt- det kan vara allt från drönartransporter till självkörande bilar till smarta system för ”park and ride”.

 

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker har minst 3-årig akademisk examen inom miljö eller samhällsbyggnadsområdet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Minst fem års erfarenhet av arbete med liknande ansvarsområden och arbetsuppgifter. 

Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att analysera och lösa komplexa arbetsuppgifter, vidare har du förmåga att kommunicera framgångsrikt och bygger argument med fakta. Du vågar prova nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten. Du är lojal mot fattade beslut och agerar med integritet.

Behandling av ansökningar och intervjuer sker löpande

Välkommen med din ansökan till stephan.carlbaum_jonsson@gavleparkering.se

Om du har funderingar kring tjänsten kontakta gärna:

Stephan Carlbaum Jonsson, VD, 070–4140955

Sidan uppdaterades senast 19 november 2021