Endast elektroniska leverantörsfakturor från 1 januari 2019

28sep

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor kommer vi övergå till att endast ta emot elektroniska leverantörsfakturor från och med 1 januari 2019.

Möjligheten att ta emot pappersfaktura och PDF-faktura via e-post kommer då att upphöra. Det kommer även ett lagkrav 2019 gällande e-faktura till offentlig sektor.

Vi uppmanar därför er som leverantör till oss att snarast se över möjligheterna att skicka elektroniska fakturor. Det finns en rad enkla metoder och tjänster att tillgå för att skicka e-fakturor.

Vi har valt att arbeta med formatet Svefaktura som är standard för e-fakturor i Sverige.

Hur kan vi börja med e-faktura?

Om ni redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Om ni inte har en tjänst för att skicka e-fakturor kan ni kontakta e-fakturaföretaget InExchange på telefonnummer 0500-44 63 60 och välja tonval 1 för att komma direkt till en kontaktperson. Ni kan även besöka deras webbplats, www.inexchange.se, för att ta reda på hur ni enklast börjar skicka e-fakturor. InExchange kommer även att kontakta er vid tillfälle för att hjälpa till.

Vid övriga frågor

Kontakta vår Kundservice på telefonnummer 026-17 82 80 eller skicka e-post till info@gavleparkering.se

Sidan uppdaterades senast 7 januari 2020