Gävle Parkeringsservice tar över ansvaret för parkering på gatumark i Gävle

04jan

Parkeringsautomater, boendeparkering, nyttokortsparkering och tillfälliga tillstånd - från och med 1 januari 2016 ansvarar Gävle Parkeringsservice för parkering på gatumark i Gävle.

Parkeringsautomater

Gävle Parkeringsservice äger, från och med 1 januari, de kommunala parkeringsautomaterna i Gävle. Vi vill bidra till att Gävle upplevs som en trygg och snygg stad, därför är vår ambition att alltid hålla våra parkeringsautomater hela och rena.

Om du upptäcker att någon parkeringsutrustning är trasig uppskattar vi om du felanmäler detta till vår kundservice på telefonnummer 026-17 82 80.

Boendeparkering

Från och med 1 januari 2016 ansvarar Gävle Parkeringsservice även för boendeparkeringen i Gävle.

Med ett boendeparkeringstillstånd behöver du inte lägga i parkeringsavgift i automaten när du parkerar på allmänna parkeringar på gator och parkeringsplatser inom vit, blå eller gul parkeringszon i centrala Gävle. Tillståndet gäller inte i röd zon, på privata parkeringar eller i parkeringshus.

Gävle Parkeringsservice samarbetar med EasyPark för ansökan och betalning av boendeparkering i Gävle. EasyParks system öppnar för försäljning av tillstånd och biljetter den 25 januari 2016.

Nyttokortsparkering

Nyttoparkeringstillstånd, så kallat nyttokort, får köpas av företagare eller annan med särskilda behov att parkera i sitt arbete.

Ansökan av nyttokort sker skriftligen via en ansökningsblankett. Klicka här för att läsa mer och ladda ner blanketten.

Tillfälliga tillstånd

Tillfälligt parkeringstillstånd kan utfärdas i strid mot lokala trafikföreskrifter gällande förbudet att parkera.

Ansökan görs via telefon till vår kundservice, 026-17 82 80. Parkeringsdispens kan inte utfärdas på avgiftsbelagd plats eller vid trafikfarlig parkering, till exempel för nära en korsning, på gångbana eller för nära ett övergångsställe.

Sidan uppdaterades senast 7 januari 2020