Samarbete för fastighetsnära laddning

07dec

Gävle Parkeringsservice har ett pågående projekt tillsammans med Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och Gävle Energi för att tillgängliggöra fastighetsnära laddning.

Projektets huvudfokus är att skapa bättre möjligheter för fastighetsnära laddning av elfordon, och på så sätt göra omställningen till elfordon enklare. Driftstarten är beräknad till våren 2023 och uppdateringar kommer löpande. 

Sidan uppdaterades senast 8 december 2022