24-timmarsregeln

På allmän plats, inom tättbebyggt område, samt längs allmän väg får du parkera högst 24 timmar i sträck på vardagar.

Detta gäller inte vardagar före söndag och helgdag, då får du parkera obegränsad tid.

24-timmarsregeln gäller heller inte om det finns andra generella regler eller särskild utmärkning för platsen som säger något annat.

Sidan uppdaterades senast 19 november 2019