Gröna mobilitetsköp

Vi hjälper dig med dina mobilitetslösningar!

För en hållbar samhällsutveckling måste vi tänka om på flera plan, bland annat hur vi väljer att ta oss frånpunkt A till B. Gävle kommun har en nya mobilitetsnorm vars syfte är att förändra människors invanda resebeteende genom att uppmuntra till ett ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik och reglera antalet parkeringsplatser som byggs vid nyproduktion.

 

Som byggherre eller fastighetsägare ansvarar du för att tillgodose behovet av parkering till de boende eller arbetande i din fastighet. Enligt mobilitetsnormen kan du få ett reducerat krav på antalet parkeringsplatser i utbyte mot att arbeta med mobilitetslösningar. Vilka åtgärder som krävs varierar från projekt till projekt.

 

Vi på Gävle Parkeringsservice hjälper dig gärna med dina mobilitetslösningar. Med vår tjänst Gröna Mobilitetsköp hjälper vi dig från start till mål, eller med vissa utvalda delar. För att veta mer om vårt erbjudande titta på filmen nedan, läs foldern eller kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Sidan uppdaterades senast 14 december 2022