Kamerabevakning

Vi använder oss av kamerabevakning i våra mobilitetshus för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Kamerabevakningen är uppkopplad mot SOS Alarms kameracentral med åtgärd. Vid kamerabevakning sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på platsen.

Det inspelade materialet sparas i upp till 30 dagar och skyddas enligt Gävle Kommuns informationssäkerhetspolicy. Behörighetsbegränsad åtkomst enligt gällande rutiner för säkerhetstekniker inom det egna bolaget.

Utöver kamerabevakning för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet, använder vi oss även av så kallade ANPR-kameror (Automatic Number Plate RecognitionDessa kameror läser av bilarnas registreringsskyltar och öppnar samt stänger portar när du åker in och ut i husen. 

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden Gävle Parkeringsservice använder vid kamerabevakning är berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan bolagets intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje installation.
I de fall som Gävle Parkeringsservice beslutar att använda kamerabevakning är det för att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på film samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste vi ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt göra invändningar mot kamerabevakningen.

Frågor och synpunkter

Kontakta vår kundservice om du har frågor gällande kamerabevakningen.
Anser du att vi har brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se.

Hantering av personuppgifter 

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter här  .

Sidan uppdaterades senast 15 november 2022