Avgifter i Gävle

Här kan du läsa mer om parkering- och felparkeringsavgifter.

Vid vilka tider betalas parkeringsavgifter?

Gul, blå och vit zon

Vardagar kl. 09.00-18.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Röd zon

Vardagar kl. 09.00-19.00
Lördagar samt dag före röd dag kl. 09.00-15.00

Mellan dessa tider får du som längst stå 2 timmar.
Undantag på Centralplan 2, där max 2 timmar gäller dygnet runt.

Avgifter

Röd zon: 15 kronor per timme
Gul zon: 10 kronor per timme
Blå zon:  5 kronor per timme
Vit zon: 2 kronor per timme

Felparkeringsavgifter

Ogiltig biljett - 500 kronor
Parkeringsförbud - 700 kronor
Förbud att stanna - 900 kronor

Övriga

Vid Gävle Centralstation och Hamntorget Gul är det avgift alla dagar 00-24.

På området på Lantmäterigatan (Eiraplan) är det avgift vardag 07-17.

Bredvid Polishuset är det blå zon, dock får du max parkera 2 timmar på denna parkering.

På Magasinområdet är det blå zon, dock får du i max parkera i 4 timmar på denna parkering.

Betalning

Parkeringsavgifterna betalar du med betalkort eller via din mobiltelefon med så kallad telefonparkering, i vissa fall kan du också betala med mynt.

Överklagan

Om du har fått felparkeringsavgift men anser att du parkerat rätt, då kan du göra en överklagan. Det är Polismyndigheten som tar emot och bedömer din överklagan.

Kontaktuppgifter:

Polismyndigheten
Box 625
801 26 Gävle
Tel. 114 14

Sidan uppdaterades senast 2 september 2021