Tomt- och gatumark

Skillnaden mellan tomtmark och gatumark

Gatumark

Gatumark är mark som ägs av en kommun. Parkering på gatumark styrs av den offentligrättsliga lagen, lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Tomtmark

Tomtmark är all mark som inte är gatumark och räknas som privat. Det är den civilrättsliga lagen lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) som styr parkeringsövervakning på tomtmark. 

Tomtmark skyltas vid infarten om vem som äger/övervakar marken.

Bilar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade parkerar avgiftsfritt endast på avsedd plats.

Sidan uppdaterades senast 2 mars 2022