26/10

30-dagars tillstånd på Monitor

Nu kan du köpa 30-dagars tillstånd för parkering på grusytorna på Gavlehov/Monitor Arena.
30-dagars tillståndet köpes genom parkeringsapp och kostar 375 :-.

Observera att tillståndet endast är giltigt på de grusade ytorna som i vanliga fall, när evenemangstaxan inte gäller, har en avgift på 2 kronor/timme.