22/06

Auktorisationssystem gällande telefonparkering

Gävle Parkeringsservice AB inbjuder intresserade att ansluta sig till auktorisationssytemet gällande telefonparkering i Gävle.

Dokument för detta finns att hitta under ”Vår organisation”.