Viktig information om din betalning! Den 17 april byter vi från Plusgiro till bankgiro. Det betyder att du ska betala ditt parkeringstillstånd till vårt bankgironummer 582-5781. Du behöver säkerställa att du betalar till rätt bankgironummer.

22/06

Auktorisationssystem gällande telefonparkering

Gävle Parkeringsservice AB inbjuder intresserade att ansluta sig till auktorisationssytemet gällande telefonparkering i Gävle.

Du hittar alla dokument här.