19/04

Grön omställning för parkeringsautomaterna!

Hälften av våra 78 parkeringsautomater drivs av solceller och nu ska vi uppdatera dessa 39 solcellsdrivna automater och göra det möjligt att välja fler betalzoner i en och samma automat, vilket underlättar för dig som väljer att betala din parkeringsavgift i en av våra parkeringsautomater.I samband med denna uppdatering väljer vi även att avveckla de resterande parkeringsautomaterna som drivs av el. Vi kan se i våra system att endast 10% av de som parkerar i Gävle betalar sin parkeringsavgift i en parkeringsautomat, resten använder appbetalning eller andra betallösningar.

Uppdateringen av de solcellsdrivna parkeringsautomaterna samt avvecklingen av de eldrivna automaterna förväntas pågå mellan april – augusti.