19/09

Parkeringsytor på Gavlehov

Nu övervakar, driftar och utvecklar vi parkeringsytorna på Gavlehov!

Parkeringsavgiften betalas via app (Parkster), sms-betalning och talsvar. Läs mer om betalning här.

Läs mer om det nya avtalet mellan oss och Gävle kommun här.