Gävles klimatavtal

Gävle kommun har lanserat ett lokalt klimatavtal och vi är en av organisationerna och företagen som har varit med och tagit fram hur avtalet ska se ut- allt för att Gävle ska nå målet att bli en klimatneutral kommun år 2030!

Genom att skriva under klimatavtalet åtar vi oss att arbeta med våra egna klimatutmaningar i vår verksamhet, samtidigt som det skapas ett nätverk där vi kan dela med oss av idéer och tillsammans komma fram till lösningar.

Vi ser så mycket fram emot att vara en del i detta viktiga arbete – och uppmanar andra lokala organisationer och företag att hänga på!

Läs mer om Gävles klimatavtal här.

Alla inlägg