Press & Media

Här hittar du information om Gävle Parkeringsservices grafiska profil och vår logotyp. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta vår kundservice.

Gävle Parkeringsservices logotyp föreställer en parkeringsskylt. De två vita prickarna kan tolkas som billysen men även som två ögon som symboliserar parkeringsövervakningen som verksamheten utför.

Detta är vår huvudlogotyp och den är alltid att föredra. Den ska användas så långt som möjligt. Logotypen får aldrig förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller egna varianter av logotypen.

Nedladdningsbara dokument