Viktig information om din betalning! Den 17 april byter vi från Plusgiro till bankgiro. Det betyder att du ska betala ditt parkeringstillstånd till vårt bankgironummer 582-5781. Du behöver säkerställa att du betalar till rätt bankgironummer.

Press & Media

Här hittar du information om Gävle Parkeringsservices grafiska profil och vår logotyp. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta vår kundservice.

Gävle Parkeringsservices logotyp föreställer en parkeringsskylt. De två vita prickarna kan tolkas som billysen men även som två ögon som symboliserar parkeringsövervakningen som verksamheten utför.

Detta är vår huvudlogotyp och den är alltid att föredra. Den ska användas så långt som möjligt. Logotypen får aldrig förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller egna varianter av logotypen.

Nedladdningsbara dokument