Parkeringsregler

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken, utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken. Läs mer om parkeringsregler och ta del av de senaste uppdateringarna på Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se

I Gävle råder parkeringsförbud inom vissa områden. I dessa områden får du inte parkera om inte en skylt vid gatans början säger annat

Karta över Gävles parkeringsförbudsområden

Datumparkering

Datumparkeringen gäller under perioden 1 oktober – 15 maj mellan kl. 00.00 – 08.00.
Datumparkeringsregeln innebär att parkering på jämna datum ska ske på gatusida med ojämna husnummer. Parkering på ojämna datum ska ske på gatusida med jämna husnummer. Datumparkeringen gäller i hela Gävle, även där det inte finns parkeringsskylt eller information om datumparkering och är till för att möjliggöra snöröjning samt sand- och lövupptagning.

24-timmars regeln

På allmän plats, inom tättbebyggt område, samt längs allmän väg får du parkera högst 24 timmar i sträck på vardagar.
Detta gäller inte vardagar före söndag och helgdag, då får du parkera obegränsad tid.
24-timmarsregeln gäller heller inte om det finns andra generella regler eller särskild utmärkning för platsen som säger något annat.

Husvagn, släpvagn och MC

Om din husvagn eller släpvagn är ihopkopplad med din bil erlägger du endast parkeringsavgift för bilen. Om husvagnen däremot inte är ihopkopplad med bilen ska du erlägga parkeringsavgift för både bilen och husvagnen/släpvagnen.

Parkering av MC (motorcykel) sker på vanliga parkeringsplatser och parkeringsavgiften är densamma som för andra fordon. Kom ihåg att följa skyltanvisningar!

Personliga skyltar

Om du har en personlig skylt på din bil, registrerar du det som är angivet på skylten i parkeringsautomaten eller i appen, beroende på valt betalningsalternativ.

När du ska flytta – parkeringsdispens

Du kan läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter här  .

När du ska flytta kan du ansöka om dispens för parkering under tiden som flytten pågår.

Om din dispens blir godkänd får du parkera utan att erlägga avgift samt parkera på platser på kommunens gator med parkeringsförbud.
För att ansöka om dispens, kontakta Gävle Parkeringsservice kundservice på telefonnummer 026-17 82 80.

För ansökningar som inte gäller gator (till exempel torg), kontakta Livsmiljö på telefonnummer 026- 17 80 00.

När du ansöker om dispens, ha dessa uppgifter tillgängliga:

Adress
Registreringsnummer
Information om när flytten sker

Dispensen är digital och i dagsläget gratis.

Felparkeringsavgifter (böter)

Ogiltig biljett – 500 kronor

Parkeringsförbud – 700 kronor

Förbud att stanna – 900 kronor

Betala din parkeringsanmärkning (böter)

Avgiften för parkeringsanmärkningen ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Du betalar till Transportsstyrelsens bankgiro 5051-6905. Vid betalning måste du ange ärendenummer/OCR-nummer som står på framsidan av parkeringsanmärkningen. Du hittar mer information om hur du betalar en parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens hemsida.

Du kan även betala in avgiften via betaltjänsten Paypr som du når via qr-koden på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder alternativen Swish och kortbetalning. För utländska bilister erbjuds kortbetalning. Serviceavgift tillkommer. Läs mer om Paypr här.