För fastighetsägare

Gröna mobilitetsköp

Vi hjälper dig med dina mobilitetslösningar!

För en hållbar samhällsutveckling måste vi tänka om på flera plan, bland annat hur vi väljer att ta oss frånpunkt A till B. Gävle kommun har en nya mobilitetsnorm vars syfte är att förändra människors invanda resebeteende genom att uppmuntra till ett ökat resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik och reglera antalet parkeringsplatser som byggs vid nyproduktion.

Som byggherre eller fastighetsägare ansvarar du för att tillgodose behovet av parkering till de boende eller arbetande i din fastighet. Enligt mobilitetsnormen kan du få ett reducerat krav på antalet parkeringsplatser i utbyte mot att arbeta med mobilitetslösningar. Vilka åtgärder som krävs varierar från projekt till projekt.

Vi på Gävle Parkeringsservice hjälper dig gärna med dina mobilitetslösningar. Med vår tjänst Gröna Mobilitetsköp hjälper vi dig från start till mål, eller med vissa utvalda delar. För att veta mer om vårt erbjudande titta på filmen nedan, läs foldern eller kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Flytt av fordon

Fordon som står felaktigt uppställda eller anses som övergivna, ofta fordonsvrak, får flyttas av Gävle kommun.

Detta görs med stöd av lagarna ”Lagen om flyttning av fordon” (SFS 1982:129) och ”Förordningen om flyttning av fordon” (SFS 1982:198).

Flyttning kan bland annat bli aktuell om fordonet har parkerats:

 • så att det hindrar trafik eller utgör fara
 • så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
 • oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
 • på en parkeringsplats för rörelsehindrade
 • i ett körfält eller på en körbana för fordon i linjetrafik
 • på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält
 • på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Fordonet kan också flyttas om det är belagt med körförbud, saknar registreringsskylt, inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt, saknar trafikförsäkring eller att ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5000 kronor.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats. Som ägare är du skyldig att betala för de kostnader som uppkommer i samband med flyttningen av fordonet. Polisen ska underrättas när kommunen eller Trafikverkets region beslutar om flyttning av fordon. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

E-faktura leverantörer

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor kommer vi övergå till att endast ta emot elektroniska leverantörsfakturor.

Fakturera Gävle Parkeringsservice AB

Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar till Gävle Parkeringsservice AB.

Skicka e-faktura till ny VAN-leverantör

Gävle Parkeringsservice AB har bytt VAN-leverantör för fakturaväxel samt för skanningstjänst till TietoEVRY AB. Detta innebär att du som leverantör måste justera i din kundreskontra så att elektroniska fakturan skickas till vår nya VAN-leverantör. För att fakturan ska gå till rätt Van-leverantör välj ”Tieto”.

Du som kan e-fakturera idag

PEPPOL BIS Billing 3 faktura
Du som använder dig av kommunikation via PEPPOL infrastruktur/PEPPOL-nätverket, det vill säga anger PEPPOL-ID vid fakturering, behöver inte göra någonting i ditt system då byte av VAN-leverantörsmottagare sköts per automatik.

SVE-faktura
Du som skickar SVE-faktura, det vill säga anger GLN-nr vid fakturering, behöver kontakta din Van-leverantör samt byta till Van-leverantörsmottagare i ditt system till TietoEVRY AB.

För att fakturan ska gå till rätt Van-leverantör välj ”Tieto”.

För att din faktura ska gå att läsas in hos oss behöver du skriva in i orderraden vad kunden har köpt från dig. Det gör du i tagg <cac:Item/> som inte får lämnas tom.

FE-NR
För att säkerställa att dina fakturor skickas till rätt bolag inom Gävle kommunkoncern där Gävle Parkeringsservice AB ingår, måste fakturan innehålla ett FE-nummer. FE-numret placeras i adressfältet under fakturamottagarens bolagsnamn. FE-nummer består av FE följt av fakturamottagrens organisationsnummer. Postadressen har inte ändrats utan är densamma som tidigare.

Referenskoder
För att fakturan ska hitta rätt mottagare i vårt ekonomisystem måste fakturan ha en referens. Referensen anger beställaren vid beställningstillfället.

Du som inte kan e-fakturera idag

Kommunikation via VAN-tjänst
Du som inte e-fakturerar idag finns det oftast möjlighet att e-fakturera via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Kontakta din systemleverantör om förutsättningarna för detta.

Om du inte har ett affärssystem eller inte är ansluten till en e-faktureringstjänst, kan du använda dig av TietoEVRYs fakturaportal där du manuellt kan registrera/fakturera. Där kan du manuellt registrera/fakturera upp till 100 fakturor om året kostnadsfritt.

Vad en E-faktura ska innehålla

E-fakturan kan skickas traditionellt i VAN eller som SVE-faktura via Gävle kommuns fakturaväxel TietoEvry AB. Väljer du att skicka din faktura i PEPPOL nätverket, anger du Gävle kommuns PEPPOL-ID (se nedan under organisationsuppgifter) och fakturan skickas då i fakturaformatet PEPPOL BIS BILLING 3.

 • Namn (mottagare/säljare)
 • Organisationsnummer (mottagare/säljare)
 • Kundnummer
 • Ordernummer
 • Referensnummer
 • Avtalsnummer*
 • Belopp inklusive och exklusive moms
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Plus- eller bankgiro
 • FE-NR**

* Avtalsnummer skrivs i fältet contract reference.

**FE-NR är kopplat till postens hanteringssystem och används av posten, vårt skanningsbolag samt internt inom koncernen för att säkerställa att fakturor kommer till rätt mottagare. FE-NR är ett fiktivt nummer och i detta fall vårt organisationsnummer. Om FE-NR saknas kommer fakturan att returneras tillbaka till avsändaren för komplettering. FE-NR består av FE följt av organisationsnummer på bolaget som fakturan är ställd till.

Faktureringsadress och org.nr

Faktureringsadress
Gävle Parkeringsservice AB
FE556982-0557
Box 954
801 33 Gävle

Organisationsuppgifter
Org.nr:
 556982-0557
FE-nr: FE5569820557
GLN nr: 7365569820555
PEPPOL-ID: 0007:5569820557, 0088:7365569820555

Betalningsvillkor

Gävle Parkeringsservice AB tillämpar 30 dagars betalningsvillkor efter fullgjord leverans. Gävle Parkeringsservice AB godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter. Dröjsmålsränta betalas enligt svensk räntelagstiftning.

Betalningspåminnelse

Eventuella betalningspåminnelser skickas till ovanstående fakturaadress.

Skicka e-faktura i TietoEvry AB

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt affärssystem, erbjuds en tjänst där du manuellt kan registrera dina fakturor kostnadsfritt via TietoEvry AB. För att du som leverantör ska kunna fakturera måste du skapa ett konto i TietoEvry AB.