Övriga parkeringstillstånd

För rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du gör då en ansökan till Gävle kommun via deras e-tjänst

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får du, utöver markerad plats, parkera avgiftsfritt på gatumark samt 3 timmar i parkeringsförbudsområde. Tänk dock på att du inte får parkera i vändplats, lastplats, taxiplats, på- och avstigningsplats.
Observera att avgift för parkering kan tillkomma på tomtmark.

Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är ett tillstånd som kan köpas av företagare eller annan med särskilda behov för att kunna parkera under/i sitt arbete.

Priser för nyttokort