Boendeparkering

Gavlegårdarna

Som boende hos Gavlegårdarna har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Ett boendeparkeringstillstånd innebär att du parkerar till ett fast månadspris inom avsedda områden.

Boendeparkeringstillståndet är giltigt i två år och kostar 50 kronor. När din ansökan har blivit godkänd behöver du även köpa en 30-dagars biljett. Du behöver både ett giltigt tillstånd och biljett för att parkera inom din boendeparkeringszon. Innan tillståndet och/eller biljetten löper ut får du en påminnelse via sms och e-post.

Köpt tillstånd och biljett återbetalas ej.

Klicka på knappen nedan för att genomföra din ansökan.

Gävle kommun

Som boende i centrala Gävle kommun har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med ett boendeparkeringstillstånd parkerar du till ett fast månadspris på flera avgiftsbelagda parkeringsplatser inom din zon i centrala Gävle.

Boendeparkeringstillståndet är giltigt i två år och kostar 50 kronor. När din ansökan har blivit godkänd behöver du även köpa en 30- eller 60-dagars biljett. Du måste ha både ett giltigt tillstånd samt giltig boendeparkeringsbiljett för att kunna parkera inom den valda zonen.

Tänk på att du endast får parkera i den zon du har tillstånd och biljett för!

Du ansöker om ett boendeparkeringstillstånd enligt följande zonindelning:

•BNG = Boende Norr Gul (30-dagars biljett 650kr.)
•BNB = Boende Norr Blå (30-dagars biljett 500kr. 60-dagars biljett 1000kr)
•BSB = Boende Söder Blå (30-dagars biljett 500kr. 60-dagars biljett 1000kr)

•BSV = Boende Söder Vit (30-dagars biljett 350kr. 60-dagars biljett 700kr)
•BVVV = Boende Vallbacken Villastan Vit (30-dagars biljett 350kr. 60-dagars biljett 700kr)

•BNV = Boende Norr Vit (30-dagars biljett 350kr. 60-dagars biljett 700kr)
•BBV = Boende Brynäs Vit (30-dagars biljett 350kr. 60-dagars biljett 700kr)

Klicka på knappen nedan för att genomföra din ansökan.

Bor du inom Norr Gul? Klicka på knappen nedan där det står ”Ansök för Norr Gul” för att genomföra din ansökan.