Vårt uppdrag

Vi  har ett större uppdrag än många tror. Att övervaka och ta hand om parkeringar är bara en liten del. Vårt jobb är att göra plats för Gävle att växa. Vårt mål är att det ska vara positivt och enkelt att parkera i vår stad.

Vi har cirka 3 700 parkeringsplatser på gatumark och 3 100 parkeringsplatser på tomtmark. Vi erbjuder fordonsflytt och flyttar i snitt 100 fordon per år. Ungefär hälften av alla våra parkeringsautomater är solcellsdrivna.

Vi är 16 anställda i bolaget varav 6 personer arbetar som parkeringsvakter, där 2 av dem även är fordonsflyttare. Vi har även 2 servicetekniker. Resten är tjänstemän med roller som innefattar allt ifrån backoffice-admin, mobilitetsansvarig och så klart våran VD!

Gävle Parkeringsservice är ett kommunalt bolag som ägs av Gävle Stadshus AB.

Vår organisation

Styrelse och ledning

Styrelseledamot, ordförande
Åsa Viklund Lång, Socialdemokraterna

Styrelseledamöter

Richard Carlsson, Sverigedemokraterna

Julia Cederstrand, Centerpartiet

Kristofer Dahlgren, Liberalerna

William Elofsson, Moderaterna

Therese Metz, Miljöpartiet

Elizabeth Puhls, Sverigedemokraterna

Jukka Pekka Seitola, Moderaterna