När gäller datumparkeringen?

Datumparkeringsregeln gäller under perioden 1 oktober – 15 maj klockan 00:00 – 08:00 och innebär att parkering på jämna datum ska ske på gatusida med ojämna husnummer. Parkering på ojämna datum ska ske på gatusida med jämna husnummer.
Observera månadsskifte mellan 31 och 1 (ojämnt nummer), då ska parkering ske på gatusida med jämna husnummer.

Datumparkeringsregeln är till för att underlätta vid snö- löv- och sandupptagning.

Alla frågor & svar