Hur ska jag erlägga avgift för bil med släpvagn?

Om bilen är ihopkopplad med släpet räcker det med att betala endast för bilen, men om bilen och släpet inte är ihopkopplat måste man betala för både bil och släpvagn.

Alla frågor & svar