Vad innebär 24-timmarsregeln?

På allmän plats, inom tättbebyggt område, samt längs allmän väg får du parkera högst 24 timmar i sträck på vardagar.Detta gäller inte vardagar före söndag och helgdag, då får du parkera obegränsad tid.24-timmarsregeln gäller heller inte om det finns andra generella regler eller särskild utmärkning för platsen som säger något annat.

Alla frågor & svar