Vad innebär parkeringsförbud?

Parkeringsförbud är ett förbud mot parkering på en viss plats. Parkeringsförbudet tillåter dock fordon att stanna för på- och avstigning, lastning och lossning.

Alla frågor & svar