Viktig information om din betalning! Den 17 april byter vi från Plusgiro till bankgiro. Det betyder att du ska betala ditt parkeringstillstånd till vårt bankgironummer 582-5781. Du behöver säkerställa att du betalar till rätt bankgironummer.

Vår organisation

Här kan du se Gävle Parkeringsservice AB organisation.

Faktureringsadress
Gävle Parkeringsservice AB
FE556982-0557
Box 954
801 33 Gävle


Organisationsuppgifter
Org.nr: 556982-0557
FE-nr: FE5569820557
GLN nr: 7365569820555
PEPPOL-ID: 0007:5569820557, 0088:7365569820555

Förfrågan avseende verksamhetssystem Gävle Parkeringsservice AB

Dokument för auktorisation för telefonparkering